17 December 2009

PETROMAKS: Eksempler på
petroleumsforskning i Norge 2008

Program for maksimal utnyttelse av petroleumsressursene

Seabed Rig er inkludert i forskningsrådets satsing på nasjonalt prioriterte områder

Utdrag;

På havets bunn

Blant møbelkjeder og el-senter har Seabed Rig AS sitt kontor, i nyinnflyttede lokaler på Forus med beina godt plantet under jorden. Firmaet vil ha boreprosessen på havets bunn, og har
utviklet en robotisert boreplattform som gjør leteprosessen billigere og mer miljøvennlig.

Klikk her for brosjyren