10 November 2008

Rogalands Avis: Utvikler havbunnsrigg

Stavanger-selskapet Seabed Rig utvikler en fullautomatisert borerigg som står på havets bunn. Det vil gjøre leteboring billigere og mer miljøvennlig

Følgende artikkel ble presentert i Rogalands Avis den 10 november 2008:

"[bilde]"
Kilde: Rogalands Avis