20 December 2008

DN: Skal løse is-problemet

StatoilHydro investerer i et riggprosjekt som skal løse alle problemer med oljeleting i is-utsatte farvann i nord. Riggen skal plasseres på havbunnen

Følgende artikkel ble presentert i DN Lørdag den 20 desember 2008:

"[bilde]"
Kilde: DN