06 October 2008

PETROMAKS: Godt besøkt med høyt aktivitetsnivå

rets forskningsdager fant sted mellom 19. og 28. september med over tusen arrangementer landet rundt.
Blant aktivitetene var forskningstorg, som flere steder innledet forskningsdagene. PETROMAKS var blant de mange programmene til Forskningsrådet som stilte ut på torget i Oslo.

Med seg på standen var Seabed Rig AS. Med sin moderne joystick-teknologie begeistret de ungdommen.

 

"[bilde]"